Formy školení

 • Prezenční školení
  Školení nabízíme formou prezenční výuky, a to v našich školících prostorách nebo v prostorách přímo u zákazníka.
  Naše školící zázemí je vybaveno pracovními stanicemi poslední generace včetně polohovacích zařízení od společnosti 3D Connexion, bez kterých se dnešní konstruktér málokdy obejde.
  Doporučujeme školení absolvovat právě v našich školících místnostech, a to zejména kvůli klidnému prostředí, v kterém se školení mohou plně soustředit na výuku.
 • Online školení
  Varianta školení, kdy jsou všichni studenti připojeni na online kurz. Kurz je veden naším lektorem a díky tomu je možné ihned přímo reagovat na veškeré kladené dotazy. Výhoda této formy spočívá také v možnosti vzdělávání z klidu domova nebo kanceláře.
 • Sdílené školení
  V pravidelných intervalech vypisujeme termíny sdílených školení. Termíny jsou otevřené pro všechny zájemce z různých firem. Minimální počet účastníků jsou 2. Tato forma je vhodná zejména pro základní školení.
Základem našeho školení je individuální přístup ke každému ze školených a důraz na to, aby z našeho školení nikdo neodcházel s prázdnou.
Tomáš Krauz
Manažer CAx oddělení

Školící prostory

 • Školící místnost Plzeň – tato školící místnost disponuje kapacitou až 8 lidí a nachází se v přízemí sídla naší společnosti:


 • Školící místnost Zlín – tato školící místnost disponuje kapacitou až 8 lidí a nachází se na naší pobočce ve Zlíně

 

• Základní školení  
Toto školení je určeno pro nové uživatele systému Solid Edge nebo uživatele, který pracoval na starší verzi Solid Edge, jelikož každá nová verze Solid Edge s sebou přináší velké množství novinek, které výrazně urychlují práci.

• Modelování ploch 
Školení je určeno pro uživatele, kteří modelují tvarově náročné modely a chtějí využít všechny možnost plošného modeláře v Solid Edge.

• Synchronní Technologie 
Co je Synchronní Technologie? Je to unikátní technologie na tvorbu a úpravu 3D modelů za využití synchronních operací. Díky nim jste schopni model jak vytvořit, tak upravit za neuvěřitelné krátkou dobu. Díky této technologii jste schopni změnit a upravit neutrální data od vašeho zákazníka (Parasolid, STEP, IGES, JT, atd.), které byly vytvořeny v jiném CAD systému dokonce rychleji než on.

• Modelování plechových dílů 
Pro vás, kteří se specializujete na plechy, je určeno školení na tvorbu a efektivní práci s plechy.
Ne nadarmo je Solid Edge vyhlášený za nejlepšího „plechaře“ na trhu.

• XPRESSROUTE – konstrukce potrubních systémů a hadic 
Tvoříte malé či velké potrubní systémy? Pokud ano, školení je určené přímo pro vás.
Díky znalosti XpressRoute zrychlíte proces návrhu mechanických směrovaných systémů.

Rámcové konstrukce 
Není nic jednoduššího, než tvorba rámů v CAD systému Solid Edge. Díky oborově specifikovaných nástrojům pro návrh, které vás naučíme, budete tvořit rámové konstrukce přesně takové, jaké chcete vyrobit.

Solid Edge Simulation 
Dvoudenní školení modulárního MKP řešení Solid Edge Simulation.

Solid Edge Mold Tooling
Školení modulárního řešení Solid Edge Mold Tooling na tvorbu forem.

Solid Edge KEYSHOT
Renderování fotorealistických vizualizací nebylo nikdy jednodušší. Naučíme vás efektivně používat KEYSHOT, abyste co nejrychleji dosáhli žádaného výsledku.

Solid Edge Electrical routing 
Školení zaměřené na tvorbu kabelů a kabelových svazků v prostředí sestavy Solid Edge.
Témata:
– Tvorba trajektorii, uzlů, 3D křivky
– Definici konektorů na 3 modelů
– Automatická tvorba kabelů
– Úprava trajektorie, přidání kabelů do svazků
– Generování fyzických kabelů
– Tvorba propojených 2D výkresů

• VOLITELNÉ POKROČILÉ ŠKOLENÍ SOLID EDGE
Tzv. „Školení na míru“ zrealizujeme na přání zákazníka na požadovanou problematiku.

 • NX CAD Modeling V kurzu se účastníci seznámí se prostředím NX, jeho nastavením, práci s daty, souřadnými systémy, referenčními prvky, skicářem, 3D prvky, jejich kopírování, parametry modelu a práci se stromem historie.
 • NX CAD Assembly Kurz je zaměřen na tvorbu sestav v programu NX, nástroje pro analýzu kolizí, nastavení komponent, kusovník, interpart modeling a definice deformovatelných dílů.
 • NX CAD Drafting V kurzu se účastníci seznámí s tvorbou výkresů dílců a sestav v prostředí NX.
 • NX CAD pro potřeby programátorů NC V tomto kurzu se účastníci seznámí se základy práce v CAD pro potřeby NC programování.
 • NX CAM – 2,5osé frézování V tomto kurzu se účastníci seznámí s kompletní tvorbou 2,5osých operací, tvorbou potřebných nástrojů a geometrie.
 • NX CAM – 3osé frézování V tomto kurzu se účastníci seznámí s kompletní tvorbou 3osých operací, tvorbou potřebných nástrojů a geometrie.
 • NX CAM – víceosé frézování V tomto kurzu se účastníci seznámí s kompletní tvorbou víceosých operací, tvorbou potřebných nástrojů a geometrie.
 • NX CAM – soustružení V tomto kurzu se účastníci seznámí s kompletní tvorbou soustružnických operací, tvorbou potřebných nástrojů a geometrie.
 • Základy Process Simulate
  Účastníci kurzu se seznámí s prostředím programu Tecnomatix Process Simulate, jeho konfigurací, práci s objekty a modelováním. Tento kurz je společný pro Robotics i Human.

 • Základy Process Simulate Robotics
  Obsahem kurzu je seznámení s funkcemi pro offline simulace a programování průmyslových robotů. Pracuje se s defaultním kontrolérem. Budou probrány operace typu Device, PnP a General robotic.

 • OLP/RCS
  V tomto školení se účastníci seznámí s nastavením a použitím kontroléru OLP a RCS modulu pro vybrané značky průmyslových robotů (např. ABB, FANUC, KUKA, YASKAWA).

 • Continuous
  Tento kurz je zaměřen na kontinuální robotické operace (typicky obloukové svařování, řezání laserem, lakování, broušení, odjehlování).

 • Spot
  Školení je zaměřeno na bodové robotické operace (typicky odporové svařování, nýtování, vrtání, atp.).

 • CEE Simulace
  V tomto školení se účastníci seznámí s principy a použitím simulace řízené údálostmi (Event-based simulation).

 • Virtuální zprovoznění
  Toto školení navazuje na kurz CEE Simulace. Obsahem školení je propojení programu PLC a HMI s programy robotů pomocí Process Simulate. Toto školení lze po dohodě provést na HW zákazníka.

 • XML customizace
  Obsahem tohoto školení je seznámení s principy a metodami customizace prostředí a funkčnosti Process Simulate Robotics pomocí specifických XML souborů.

 • Základy Human simulation
  V rámci tohoto školení se účastníci seznámí se základními funkcemi pro simulaci lidské práce, analýzu pracovních pozic a základními ergonomickými analýzami.

 • Advanced Human simulation
  V rámci tohoto školení se účastníci seznámí se pokročilými funkcemi pro simulaci lidské práce, Task Simulation Builderem a ergonomickými analýzami Low back, Static strength population, Fatique, Ergonomics metrics.
 • Základní školení Process Designer
  Lze školit na OOB instalaci i na customizované instalaci s DiKab.         
 • Plant Simulation
  Účastníci školení se seznámí s prostředím Plant Simulation, nastavením, práci s projekty, základy modelování, simulacemi toků materiálu, výrobních operací a transportních operací (včetně AGV a AMR), dědičností tvorbou a použitím analýz, manažerem experimentů a nástrojem Genetic algorithms.

 • SimTalk
  Účastníci školení budou seznámeni s programovacím jazykem SimTalk a jeho využitím při tvorbě složitějších modelů.
 • Mechatronic Concept Designer
  V kurzu se účastníci seznámí s prostředím programu Mechatronics Concept Designer, s postupem návrhu stroje od konceptu po detailní model. Účastníci se naučí, jak nastavit fyzikální parametry, vložit a nastavit pohony včetně řízení, jak propojit simulační model s řídicí jednotkou a jak importovat data z ECAD.
Kontaktujte nás
HSI com s. r. o.
Čelakovského 10, 301 00 Plzeň
Telefonické spojení:
   +420 377 221 046
Email:
  obchod@hsicom.cz
Kontaktní formulář pro Vaše dotazy, pochvaly, návrhy a stížnosti.  cs_CZCzech