Simcenter představuje ucelené řešení pro výpočtové simulace (Computer Aided Engineering – CAE). Nabízí tak možnost ověřit reálné chování výrobků na matematickém modelu. Efektivním využitím daných simulací lze snížit náklady a rizika spojená s vývojem nového výrobku.
Simcenter 3D řešení přináší jednotné, škálovatelné, otevřené a rozšířitelné prostředí pro 3D CAE propojené s návrhem, 1D simulací, testováním a správou dat.
Tomáš Krauz
Manažer oddělení CAx

Simulace umožňují konstruktérům pochopit, předvídat a zlepšovat chování výrobků v digitálním prostředí. Je možné vyzkoušet více návrhů, což ve výsledku snižuje přímé náklady spojené s výrobou drahých hmotných prototypů a umožňuje rychlejší a informovanější rozhodování. Výsledkem jsou lépe fungující výrobky a výšší zisk.

Představení

Simcenter vám umožní vytvořit digitální kopii (dvojče) vašeho výrobku, což je model s implementovaným sledováním přesnosti více veličin, který odráží realitu a neustále se během životního cyklu výrobku vyvíjí tak, aby přesně simuloval chování výrobku od koncepčního návrhu až po skutečný provoz.

1D simulace

U 1D řešení Simcenter je možné předvídat výkon více doménových systémů pomocí předdefinovaných knihoven součástí a použití. Následně mohou konstruktéři vytvářet realistické modely pro další ověření strategie návrhu. 1D a 3D modely je možné použít současně a tím přesně zaznamenat úplné multi-fyzikální chování vašeho výrobku.

3D simulace

Simcenter umožňuje predikovat chování vašich konstrukčních návrhů podložených 3D geometrií. Do Simcentru je možné importovat geometrii z libovolného zdroje CAD a tím usnadnit přípravu výpočtových modelů v unifikovaném prostředí na širokou škálu metod CAE.

Testovací řešení

Testovací aplikace Simcenter vám pomohou zpřesnit vaše 1D a 3D simulace a mohou asistovat i u finálního testování výrobku. Řešení Simcenter nabízí prostředí pro testování s vysokorychlostním, sběrem dat z více kanálů a kompletní sadou integrovaných nástrojů k verifikaci, analýze a tvorbě zpráv. 

Kontaktujte nás
HSI com s. r. o.
Čelakovského 10, 301 00 Plzeň
Telefonické spojení:
   +420 377 221 046
Email:
  obchod@hsicom.cz
Kontaktní formulář pro Vaše dotazy, pochvaly, návrhy a stížnosti.    cs_CZCzech