Pomáháme firmám optimalizovat procesy spojené s technologickou přípravou výroby, hledáme možné úspory a zvyšujeme efektivitu vlastní výroby.

Nabízené služby

 • Technologický audit
  • Audit současného stavu přípravy výroby s definováním úzkých míst a návrhem možného řešení.
 • Zpracování technologie na klíč, a to včetně 5osého obrábění a obrábění těžkoobrobitelných materiálů
  • Návrh vlastního procesu obrábění, výběr optimálních metod a sekvence obrábění. Volba nástrojů a upnutí.
 • Rozvaha strategie obrábění, a to včetně navazujících kroků jako nákup nového stroje, volba optimálního vybavení apod.
  • Rozvaha volby vhodného procesu obrábění s důrazem na maximální efektivitu procesu (rychlost, přesnost apod.)
 • Konstrukce přípravků
  • Návrh a vlastní konstrukce pomocných přípravků pro obrábění
 • Tvorba šablon (NX CAM)
  • Zpracování šablon pro NX CAM. Šablony pro generování seřizovacích listů, nástrojových listů nebo příprava šablon strojů přímo v prostředí NX CAM.
 • Zpracování časově studie výroby konkrétních dílů
  • Určení časové náročnosti obrábění daného dílce. Zpracování podkladů pro cenovou nabídku vlastní výroby.
 • Optimalizace procesů přípravy výroby
  • Optimalizace vlastního CNC kódu, optimalizace seřizovacích časů apod.
 • Zpracování CNC programu
  • Vytvoření CNC programu pro daný díl, standardizace CNC programů, optimalizace pro postprocesor
 • Verifikace CNC programu pomocí pokročilých softwarových nástrojů (Vericut)
  • Ověření správnosti CNC kódu, odstranění kolizí, podříznutí, optimalizace přebytečných drah apod.
 • Tvorba postprocesorů
  • Návrh postprocesoru pro konkrétní stroj, odladění na daném stroji
 • Lean analýza – oblast obrábění
  • Analýza technologie přípravy výroby z pohledu potřeb štíhlé výroby (LEAN)

Formát spolupráce

 • Pomáháme vykrýt kapacitní špičky ve Vašem oddělení přípravy výroby
 • Pomáháme s projekty zlepšování a rozvoje společnosti
 • Pracujeme na krátkodobých úkolech i dlouhodobých projektech
 • Poskytujeme specialisty, kteří mají zkušenosti v oboru a vždy za ně platíte pouze v rámci konkrétního projektu
Kontaktujte nás
HSI com s. r. o.
Čelakovského 10, 301 00 Plzeň
Telefonické spojení:
   +420 377 221 046
Email:
  obchod@hsicom.cz
Kontaktní formulář pro Vaše dotazy, pochvaly, návrhy a stížnosti.  cs_CZCzech