Dokončení vývojového projektu COMORES

Úspěšně jsme k 31.12.2023 dokončili práce na vývojovém projektu COMORES (FW03010226 – „VÝVOJ A VALIDACE MODULÁRNÍHO ŘEŠENÍ PRO DOČIŠTĚNÍ A RECYKLACE ODTOKŮ ČOV“). Řešitelskému týmu složenému z firem IN-EKO Team, New Water Group, NWG, HSI com a VŠCHT se podařilo naplnit stanovené cíle celého projektu a demonstrovat na trhu inovativní přístup k terciárnímu a kvarternímu čištění odtoku vod z komunálních ČOV.

V rámci projektu jsme zodpovídali za konstrukční řešení kvartérního stupně dočištění a za napojení řídícího systému technologie na systém GIS.

Finální konstrukční řešení II. a III. stupně je postaveno na kombinaci technologií nanofiltrace, AOP a UV lampy. Tato kombinace umožnila vyvinout kompaktní řešení (celá technologie integrovaného II. a III. stupně je osazena v 15“ kontejneru) při dosažení vysoké kvality dočištěného produktu.

Integrace řídícího systému PLC a systému iGIS.Map, který byl zvolen jako nástroj pro vizualizaci výsledků v reálném světě, probíhá na základě přímé komunikace mezi datovým serverem (nadřazený server pro řídící PLC) a systémem iGIS.Map. Datový server slouží pro sběr dat z technologie a další samo optimalizační procesy. Systém iGIS.Map je geografický informační systém pro obce a malé správce inženýrských sítí. Jde o cloudové řešení, kde uživatelé přistupují k datům pouze pomocí webového prohlížeče.

Výsledky společné inženýrské činnosti byly úspěšně validovány pilotováním technologie na ČOV Česká Lípa.

cs_CZCzech