SOLID EDGE Electrical Routing

Solid Edge 2019 přichází s novou modul pro návrh elektro schémat, kabeláže a navíc s možností ověření funkčnosti obvodů.

 

Solid Edge Electrical Design je skupina 4 software modulů pro:

  • Návrh a ověření schémat elektrických zapojení (2D)
  • Návrh a ověření návrhů elektrické kabeláže (2D)
  • Vedení elektrických drátů a kabelů v „mechanické“ 3D sestavě modelu
  • Tvorbu schémat a rozvržení PCB desek a jejich integrace do 3D sestavy modelu *

Hlavní výhody:

  • Inteligentní řešení pro elektromechanický návrh umožňující výrobcům reagovat na rostoucí požadavky ohledně doplnění elektrických a elektromechanických informací v jejich produktech
  • Plný elektromechanický digitální model, který snižuje nutnost prototypů a umožňuje rychlé vyhodnocení změn
  • Jedinečné ověření funkčnosti a možností elektro zástavby pro vývoj spolehlivých výrobků
  • Chytrá automatizace, která zrychluje proces návrhu, zachycuje ověřené postupy a šetří inženýrům časově náročnou a opakující se práci

A z čeho se tedy rodina produktů Electrical design skládá?

Solid Edge Wiring Design

Modul, který se používá pro kreslení schémat elektrických obvodů a zapojení. Je to 2D CAD aplikace, která lze spustit samostatně, nezávisle na Solid Edge a má úzkou integraci na 3D Solid Edge a modul Harness Design.

Solid Edge Harness Design

Tento modul se používá pro návrh elektrické kabeláže. Opět je to 2D CAD aplikace, která lze spustit samostatně, nezávisle na Solid Edge. Má úzkou integraci na 3D Solid Edge a modul Wiring Design

Solid Edge Electrical Routing

Tento modul umožňuje „modelovat“ dráty a kabely uvnitř a kolem 3D sestavy v Solid Edge. Je úzce propojen s 2D CAD aplikacemi Solid Edge Wiring Design Solid Edge Harness Design. Nahrazuje „předchozí“ řešení pro návrh 3D kabelů a drátů Solid Edge Wire Harness Design.

cs_CZCzech