Množství 3D dat Vám začalo přerůstat přes hlavu? Potřebujete si udržet pořádek v revidování a chcete zavést rychlé procesy schvalování? Nevíte, jak propojit dokumenty s vlastním řízením projektů? Odpovědí je PLM nástroj Teamcenter.

Řešení pro správu konstrukčních dat

Jednoduché a před konfigurované řešení snadné pro nasazení v konstrukčních odděleních a konstrukčních kancelářích. Oproti konkurenci má toto řešení výhodu v tom, že je konfigurovatelné, rozšiřitelné o standardní moduly a je otevřené uživatelským úpravám. Získání přehledu a kontroly nad konstrukčními daty je prvním krokem na cestě k PLM.

Řešení pro oblast technologie a výroby

Teamcenter umožňuje provázat již existující 3D data s navazujícími operacemi technologie výroby (CNC programování, správa nástrojů apod.). Dochází k rapidní úspoře času použitím standardizovaných postupů, zamezení tvorby duplicit a zrychlení procesů v rámci technické přípravy výroby.

Řešení pro řízení projektů

Nástroje pro projektové řízení, které jsou integrovány do Teamcenter umožňují efektivně provázat existující data s jednotlivými procesy. Přehled o aktuálním stavu projektu se tak stává dostupným pro všechny uživatele. Navíc lze zakomponovat nejběžnější analytické metody a certifikační procesy v bezpapírové formě.

Řešení pro stanovení ceny výrobku

Product Cost Management je komplexním řešením pro výpočet cen výrobků od společnosti Siemens. Umožňuje využít existující digitální data k určení a správě přesně ceny výsledného produktu. Proces cenotvorby tak může začít již ve fázi vývoje vlastního produktu.

Kontaktujte nás
HSI com s. r. o.
Čelakovského 10, 301 00 Plzeň
Telefonické spojení:
   +420 377 221 046
Email:
  obchod@hsicom.cz
Kontaktní formulář pro Vaše dotazy, pochvaly, návrhy a stížnosti.    cs_CZCzech