Projekt COMORES – shrnutí prvního roku realizace

Máme za sebou první rok řešení projektu FW03010226 – „VÝVOJ A VALIDACE MODULÁRNÍHO ŘEŠENÍ PRO DOČIŠTĚNÍ A RECYKLACE ODTOKŮ ČOV“. Hlavním cílem projektu COMORES je vývoj modulárního technologického uspořádání řešící dočištění a recyklaci odtoků městských a průmyslových čistíren odpadních vod (ČOV)v tzv.„fit for purpose“ uspořádání–tedy v uspořádání, které upravuje pouze takové množství vody, které je vyžadováno odbytem a v kvalitě, která je vyžadována.

Modulární technologie COMORES proto, že se skládá ze 3 stupňů, které jsou schopné fungovat jak samostatně, tak s výhodou v sériovém zapojení a umožňují tak upravovat vodu v požadovaném množství (odpovídající kapacita každého ze stupňů) a do požadované kvality (komplexnost dodávky, tedy počet instalovaných stupňů).

V uplynulém roce jsme se v rámci projektu soustředili na konstrukční rozvahu kontejnerového řešení II. stupně. Výsledkem prací studie ucelené Plug&Play technologie osazené ve 20“ kontejneru. Technologie spojuje BAC předfiltraci spolu s moderními membránovými procesy (ultrafiltrace).

Společně s technologickým týmem New Water Group s.r.o. jsme ale přehodnotili možnosti vlastního řešení a rozhodli jsme se integrovat II a III. stupeň do jediného kontejneru.  Vznikne tak technicky jedinečně řešení, která dává zákazníkům možnost efektivně řešit jejich problémy s recyklací odtoků ČOV při zachování ekonomičnosti pořízení a provozu dané technologie.

Naši softwarový architekti se ve stejném období věnovali možnostem propojení řídícího systému PLC s řešením GIS. Výsledkem bude možnost přenášet požadované údaje z oblasti řízení technologie do prostředí GIS a tím dané hodnoty zpřístupnit správcům nebo provozovatelům vodohospodářských sítí.

cs_CZCzech